Privacy Policy

Deze privacy policy is van toepassing op de door Stevens Entertainment & Vision (hierna SEV-Events genoemd) gevoerde website: www.sev-events.com, alsmede op alle gegevens die door SEV-Events wordt verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
SEV-Events gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Bij gebruik van de website dan wel bij het verstrekken van gegevens gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de wijze zoals hier is vastgelegd.

Doeleinden
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag en voor het uitvoeren van een offerte of opdracht of het verzenden van nieuwsbrieven.
Tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze dienstverlening, worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Social media en links
De social mediaknoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social medianetwerken Twitter, LinkedIn en Facebook. Deze buttons werken door middel van codes die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben hier geen invloed op. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende netwerk. Lees de  privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
Onze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Wijzigingen privacyverklaring
SEV-Events kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is daarom verstandig om regelmatig deze policy te lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie.

Verzoek tot inzage en vragen
U heeft het recht om SEV-Events een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u in persoon te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen; tenzij enig overheidsvoorschrift of beroepsregels zich hiertegen verzetten.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@sev-events.nl of per post kunt u uw verzoek richten aan SEV-Events, t.a.v. dhr J.F. Stevens, Herenhof 3, 6715 AR Ede.
Versie 1.0
Mei 2018